ζιβέτιο

ζιβέτιο
Η ανώτερη από τις δύο βαθμίδες, από τις οποίες αποτελείται η μέση δεβόνια υποδιάπλαση των στρωμάτων του παλαιοζωικού συστήματος. Ανάμεσα στις θαλάσσιες εναποθέσεις του ζ. υπερέχουν τα ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθοι). Είναι διαδεδομένες επίσης οι εναποθέσεις που παρουσιάζονται με κοκκινόχρωμους ψαμμίτες και άργιλο. Στις εναποθέσεις αυτές υπάρχουν και κοιτάσματα πετρελαίου, βωξίτη και λιθανθράκων. Στρώματα του ζ. παρουσιάζονται στην περιοχή των Αρδενών.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • γενετή — (genetta). Επιστημονική ονομασία είδους σαρκοβόρων ζώων της οικογένειας των μοσχογαλιδών, που την αποτελούν ζώα μήκους περίπου 1 μ., με κηλιδωτό τρίχωμα, ευκίνητα και αιμοβόρα. Όπως όλα τα αιλουροειδή και τα αρπακτικά, έτσι και τα σαρκοβόρα αυτά… …   Dictionary of Greek

  • δεβόνιο — Γεωλογική περίοδος του παλαιοζωικού αιώνα, η οποία ακολουθεί το σιλούριο και προηγείται του λιθανθρακοφόρου. Περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την εξαφάνιση των πραγματικών γραπτολίθων, έως την εμφάνιση του productus και του πρώτου αντιπροσώπου …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”